Sözlükte "süreç" ne demek?

1. Aralarında birlik olan ya da belli bir düzen içinde yinelenen, ilerleyen, gelişen olay ya da eylemler dizisi, vetire, prosessüreç

Cümle içinde kullanımı

Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır.
- A. İlhan

Süreç kelimesinin ingilizcesi

n. continuum, duration, course, process

Süreç ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Process) Bir işin yapılmasında yöntem, bir malın imalinde veya üretimde kullanılan faaliyet metodu. Örneğin demirin çeliğe dönüştürülmesinde Bessemer süreci, aliminyum rafinerisinde Hail süreçleri gibi.

--Reklam--